Facebook Pixel

Ing. arch. Eva Poláčková

photo Ing. arch. Eva Poláčková

Architektka

Spolupráci se společností Origis jsem zahájila v roce 2013. Za dobu společné tvorby jsme vytvořili více než 40 studií rodinných domů různých velikostí i standardů. Právě dlouhodobá součinnost s Origisem na poli přípravy a realizace staveb mi pomáhá klást od prvních skic důraz nejen na architektonickou stránku svých návrhů a jejich funkčnost, ale vnímat ekonomiku záměru, která bývá ve výsledku rozhodujícím faktorem při rozhodování investora.

Klienta vnímám vždy jako spolutvůrce svých projektů a nejdůležitějšího arbitra při rozhodování o budoucím řešení. Koneckonců klient je právě ten, který učiní z navrhovaného domu skučený domov.

Studie objektů začínám vždy úvodními koncepty založenými na analýze místa stavby a jeho okolí. Prostřednictvím ideových skic a dispozičních schémat klientovi prezentuji variantní řešení budoucího návrhu, které jsou v závěru stvrzeny detailně zpracovanou výkresovou dokumentací a 3D modely či vizualizacemi.

Vypracované studie