Facebook Pixel

Konstrukce a technologie

1. CLT konstrukce

CLT panely jsou složeny z vrstveného masivního dřeva, které je křížově slepené. Desky nabízejí vyšší tuhost a únosnost a jsou bez formaldehydů.

Momentálně stavíme dům z CLT panelů v Zálepech u Dolních Břežan. Aktuální informace o výstavbě sledujte na našem Facebooku. Chcete-li si stavbu prohlédnout, kontaktujte nás.

CLT2-y222 CLT1-y222 CLT1-y222
CLT panel s minerální vatou
U = 0,113 W/(m2.K)
CLT panel s šedým polystyrenem
U = 0.103 W/(m2.K)
CLT panel s foukanou celulózou
U = 0,126 W/(m2.K)


Více o CLT panelech zde.

2. KVH konstrukce - sloupková konstrukce - difuzně otevřená

Hlavní výhodou difúzně otevřené skladby konstrukce je, že umožňuje prostup vlhkosti z interiéru do exteriéru. Znamená to, že pokud se nějaká vlhkost do konstrukce dostane, má možnost prostoupit z konstrukce ven. V těchto konstrukcích se nepoužívají parotěsné zábrany.

Další výhody jsou

  • ekologický přístup - používání nezávadných a obnovitelných materiálů
  • zdravé bydlení - eliminace vzniku plísní či hub
  • lepší akumulační schopnosti - v porovnání s difuzně uzavřenou konstrukci
  • lepší požární odolnost - v porovnání s difuzně uzavřenou konstrukci
KVH-y222
KVH hranol s foukanou celulózou nebo minerální vatou
U = 0,133 W/(m2.K)

3. KVH konstrukce - sloupková konstrukce - difuzně uzavřená

Tuto konstrukci pro její četné nevýhody nepoužíváme.

4. Zděné konstrukce

Vápenopísková cihla Cihelná tvárnice
Vápenopísková cihla
U = 0,141 W/(m2.K)
Cihelná tvárnice
U = 0,133 W/(m2.K)


Dokončení zděné stavby na klíč dále upřesňuje dokument Standardní provedení zděné stavby - dokončení na klíč.