Facebook Pixel

Pěnosklo

Pěnové sklo je ekologická tepelně-izolační hmota vyrobená ze stoprocentně recyklovatelného odpadového skla napěněním. Zatímco u nás je na trhu několik let a svoje místo na slunci si teprve nachází, v zahraničí využívají výhod tohoto materiálu již přes dvacet let.

Jaké jsou jeho vlastnosti?

Pěnové sklo za sucha i za mokra skvěle tepelně izoluje, je velmi únosné, trvale stabilní, nenasákavé, nenamrzavé, nehořlavé a šetrné vůči životnímu prostředí. Pěnové sklo nahrazuje zakládací vrstvu, vyrovnávací vrstvu a tepelnou izolaci (například podlahový polystyrén), to vše při několikanásobně větší nosnosti.

Životnost pěnového skla se přibližuje nekonečnu. Je odolné proti stárnutí, nijak nedegraduje, nechutná ani hlodavcům nebo škůdcům a vyhnou se mu dokonce i bakterie a plísně.

Kde nachází svoje využití?

Pěnové sklo lze použít do všech horizontálních staveb - základů, lehčených stropů až po zelené střechy.

Vhodné je i při rekonstrukcích starých podlah a kleneb nebo při odrenážování základového zdiva starých budov. Své uplatnění najde i v inženýrských stavbách, avšak v dnešní době je jeho největší potenciál v použití pro spodní stavby nízkoenergetických a pasivních domů.

Jak funguje základová deska domu založená na pěnovém skle?

PENOSKLO-y222

V případě klasické desky je polystyrenem zateplena vnitřní část stavby, samotná deska však neustále promrzá. Eliminovat tepelné mosty mezi deskou a obvodovým zdivem je obtížné. Pokud však na spodní a obvodovou izolaci použijeme pěnové sklo, vznikne homogenní vnější izolace a navíc odpadne konstrukčně a technicky náročná stavba základových pasů, což šetří čas i peníze.

Protože základová deska na pěnovém skle je izolovaná z vnější strany a ne vnitřní, kdy je třeba na klasickou základovou desku položit ještě polystyrén a betonovou mazaninu, získáme tak i bezbariérový přístup do domu. Pěnové sklo pod deskou funguje zároveň jako drenáž a zabraňuje vzlínání vody do základové desky. Výhodou je také to, že nepřenáší pnutí spodní stavby do horní stavby. Dilatační trhliny jsou tak minulostí.

Deska na pěnovém skle funguje pro dům také jako akumulátor tepla - přes den teplo absorbuje a v noci při nižších teplotách uvolňuje do vnitřních prostor. Takto řešené založení objektu je z hlediska energetických úspor velice efektivní.

Jaké jsou náklady?

Přestože je pěnové sklo všeobecně považováno za drahý produkt, cena základové desky na pěnovém skle je srovnatelná s běžnou variantou. Porovnáme-li vlastnosti tohoto materiálu s jinými, zjistíme, že za podobnou částku dostáváme mnohem víc: šetříme čas i finance během realizace, část nákladů se nám vrátí v podobě úspor za energie a navíc kupujeme téměř nesmrtelný a stoprocentně ekologický materiál.

penosklo-01 penosklo-02 penosklo-03 penosklo-04