Facebook Pixel

Konstrukce dřevostaveb

Difúzně otevřená stěna

KVH hranol s foukanou celulózou nebo minerální vatou
U = 0,133 W/(m2.K)
CLT panel s foukanou celulózou
U = 0,126 W/(m2.K)
CLT panel s minerální vatou
(křížem lepené dřevo)
U = 0,113 W/(m2.K)
KVH-y222 CLT1-y222 CLT2-y222

Poznámka: na tyto konstrukce jsou kalkulovány ceny za dům.

Více o CLT panelech »

Hlavní výhodou difúzně otevřené skladby konstrukce je, že umožňuje prostup vlhkosti z interiéru do exteriéru. Znamená to, že pokud se nějaká vlhkost do konstrukce dostane, má možnost prostoupit z konstrukce ven. V těchto konstrukcích se nepoužívají parotěsné zábrany.

Další výhody jsou

  • ekologický přístup - používání nezávadných a obnovitelných materiálů
  • zdravé bydlení - eliminace vzniku plísní či hub
  • lepší akumulační schopnosti - v porovnání s difuzně uzavřenou konstrukci
  • lepší požární odolnost - v porovnání s difuzně uzavřenou konstrukci

Difúzně uzavřená stěna

Tuto technologii nepoužíváme, viz výše uvedené výhody difúzně otevřené stěny.

Standardní provedení dřevostaveb

Všechny naše dřevostavby předpokládají použití difúzně otevřené stěny popsané výše.