Facebook Pixel ~

Mělník

Konstrukce Dřevostavba Materiál Panelová konstrukce
Architekt Ing. arch. Martin Koritšanský Cena na klíč 4 047 980 Kč
Dispozice 3+kk Užitná plocha 117 m²
Obyvatelé dospělý dospělý Zastavěná plocha 146 m²

Cena je kalkulována na standard domu Origis-D3 a zahrnuje 15% DPH .
Cena základové desky včetně DPH je přibližně 2500,- Kč/m2 zastavěné plochy.

Izolovaný rodinný domek, situovaný na rovinném pozemku, orientovaném podélnou osou od ulice ve směru východ-západ, ve stabilizované obytné zóně. Vstup na pozemek je z východu.

Koncepce domu vychází z požadavků stavebníka na rozvinutí všech funkcí domu v jednom podlaží, záměru orientovat hlavní obytný prostor k jihu pro dosažení energetických zisků z oslunění a záměru hlavní obytný prostor koncipovat jako převýšený, pod pultovou střechou stoupající od ulice směrem západním, s možností přirozeného osvětlení a oslunění ze západu. Ložnicová část zastřešena plochou střechou s extenzivní zelení. Dům je navržen pro manžele s odrostlými dětmi.

Budova je na pozemek umístěna podélnou osou kolmou k ulici na minimální odstupovou vzdálenost k jeho severní hranici, pro maximální využití osluněné jižní části pozemku - pobytové zahrady. Privátní, pobytová část zahrady bude od veřejného prostoru oddělena novou výsadbou izolační zeleně na pozemku rodinného domu a přístřeškem pro parkování automobilů.

Hlavní vstup do domu je veden z jihu přes kryté závětří navazující na přístupovou cestu od ulice.

Na vstupní prostory navazuje směrem do ulice obslužná část skladového a technicko - provozního zázemí domu. Bylo zde navrženo hygienické jádro WC+U, které bylo stavebníkem zrušeno.

Ze vstupní haly se vstupuje do denní, společenské části domu, přes kterou je směrem západním přístupná privátní část ložnicová. Hlavní převýšený obytný prostor obsahuje jídelnu, obývací část s nízkým sezením audio video centrem, knihovnou a pracovním koutem. Je zde vytvořena možnost pro umístění krbových kamen. Směrem severním navazuje samostatný prostor kuchyně se skladovým zázemím spíže.

Privátní ložnicová část obsahuje dvě ložnice, hygienické zázemí - samostatné WC, lázeň vybavenou podle požadavků stavebníka sprchovým koutem.

Na hlavní obytný prostor navazuje na jihu pobytová část zahrady, kde je plánováno vybudování altánu pro venkovní sezení a stolování.

Kategorie

TATO REFERENCE MĚ ZAUJALA

Po odeslání formuláře Vás budeme osobně kontaktovat s informacemi o tomto domě. Napište prosím upřednostňovaný způsob komunikace, případně čas kdy Vám můžeme volat.